Κατασκευές

Κατασκευή γεωμετρικής γλάστρας από τσιμέντο